معرفی مبدل حرارتی روغن

مبدل حرارتی روغن چیست؟

روغن هیدرولیکی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد لازم است که در دمای کاری مناسب نگهداری شده و هر نوع افزایش و کاهش دما ممکن است به روند کاری آن صدمه بزند. بعضی مواقع عوامل محیطی همچون اصطکاک باعث تغییر پیدا کردن دمای روغن می شود که به منظور جلوگیری از آن باید تدابیری را اتخاذ نمود. بالا رفتن دمای روغن هیدرولیک باعث بیشتر شدن نرخ اکسیده شدن آن خواهد شد. ضمن اینکه ویسکوزیته آن کاهش پیدا می کند. همچنین اگر دمای روغن هیدرولیک کاهش یابد ضمن افزایش پیدا کردن ویسکوزیته، پمپ کردن آن نیز سخت شده و به طور کلی در روند کاری دستگاه تاثیر منفی خواهد گذاشت. به همین علت به منظور کنترل کردن دمای روغن و همچنین جلوگیری از بالا رفتن دمای آن از مبدل حرارتی روغن استفاده می گردد.

در مبدل حرارتی روغن هیدرولیک از سیال هایی نظیر هوا یا آب به منظور کاهش یافتن و یا بیشتر شدن حرارت استفاده می گردد. مبدل ها با توجه به اینکه در چه محلی به کار گرفته شوند دارای انواع گوناگونی هستند. به عنوان مثال ساده ترین نوع مبدل حرارتی روغن، خنک کننده روغن هیدرولیکی و یا کولر روغن هیدرولیک است که با استفاده نمودن از هوا، روغن هیدرولیک را خنک می نماید. ضمن اینکه می توان برای صنایع سنگین هم از مبدل حرارتی روغن استفاده کرد. این نوع مبدل ها ضمن خنک کردن روغن می تواند جهت افزایش دادن دمای روغن هم مورد استفاده قرار بگیرد.

مبدل حرارتی روغن در صنایعی نظیر مواد غذایی، نیروگاه تولید برق، صنایع شیمیایی و… کاربرد دارد.

مبدل حرارتی روغن

انواع مبدل حرارتی روغن هیدرولیک

به طور کلی می توان گفت که مبدل حرارتی روغن به سه گروه کلی تقسیم می گردد:

۱- مبدل حرارتی لوله ای

۲- مبدل حرارتی صفحه ای

۳- مبدل حرارتی هوا خنک

مبدل حرارتی روغن لوله ای

مبدل حرارتی لوله ای از جمله انواع مبدل پرکاربرد در صنایع است. این مبدل در چند نوع مختلف در بازار وجود دارد که می توانید با بررسی مزایا و معایب هر یک از آنها مناسب ترین نوع مبدل حرارتی روغن را انتخاب نمایید. یکی از انواع مبدل لوله ای مربوط به مبدل حرارتی دو لوله ای می شود که ساده ترین نوع مبدل روغن بوده و کاربرد اصلی آن در تبادل حرارت میان سیالات گازی می باشد. مبدل پوسته و لوله نوع دوم مبدل لوله ای است که می توان آن را پراستفاده ترین مبدل حرارتی روغن در صنعت دانست. خود این مبدل حرارتی در سه گروه مبدل U شکل، مبدل مستقیم یک پاس و مبدل مستقیم دو پاس تقسیم بندی می شود.

مبدل حرارتی روغن صفحه ای

از یک فریم متحرک و ثابت و همچنین صفحات موجدار ایجاد شده است. در این نوع مبدل حرارتی روغن، سیال داغ به طرف پایین و سیال سرد به طرف بالا حرکت کرده و به تبادل گرما می پردازند.

مبدل حرارتی روغن هوا خنک

در ساختار این نوع مبدل چندین فن مورد استفاده قرار گرفته است که زمان عبور سیال با دمای زیاد، وزش هوا به وسیله این فن ها باعث کاهش یافتن دمای سیال خواهد شد.