از موارد کاربرد مبدل های حرارتی در صنعت دارو سازی می توان به فرآیندهای استخراج ماده موثر، تولید آب مقطر و … اشاره نمود. با توجه به حساسیت و اهمیت این صنایع، طراحی مبدل های حرارتی و مواد اولیه مورد استفاده می بایست بصورت ویژه و با در نظر گرفتن شرایط کاری خاص خطوط تولید از قبیل دما، ویسکوزیته، فشار و خلاء بالای موجود انجام شود.

مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار و جوشی با توجه به ویژگی های ذیل از مناسب ترین مبدل های حرارتی برای صنعت دارو سازی محسوب می شوند :

حجم کم سیالهای موجود در مبدل حرارتی
خودشور بودن مبدل حرارتی
قابلیت نصب عمودی و افقی
سهولت سرویس و نگهداری

طراحی و ساخت انواع مبدل های حرارتی مانند مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار ، مبدل های حرارتی صفحه ای جوشی ، مبدل های حرارتی پوسته لوله ، مبدل های حرارتی هوا خنک و قطعات یدکی آنها ، با قابلیت کاربرد در این صنایع از عمده فعالیت های این شرکت است.