آشنایی با روش ساخت مبدل حرارتی پکیج

کاربرد مبدل حرارتی پکیج

مبدل حرارتی پکیج در واقع به لوله های مارپیچی اطلاق می شود که با تیغه هایی به همدیگر اتصال پیدا نموده اند تا در مقابل شعله مشعل قرار گرفته و در نتیجه گرمای شعله را به آب درون خود منتقل نمایند. در حال حاضر پکیج ها به یکی از مهم ترین لوازم رفاهی در منازل تبدیل شده اند که از آنها به منظور گرم کردن آب استفاده می شود. پکیج ها در انواع مختلفی طراحی و تولید می شوند اما اشتراک همه آنها در وجود مبدل حرارتی آنهاست. در این مطلب قصد داریم تا در مورد روش ساخت مبدل حرارتی پکیج صحبت کنیم.

روش ساخت مبدل حرارتی پکیج

انواع روش ساخت مبدل حرارتی پکیج

همانطور که گفته شد مبدل حرارتی پکیج وسیله ای است که آب درون آن به وسیله مشعل گرم می گردد. در واقع مبدل حرارتی پکیج در بالای مشعل قرار گرفته و شعله مشعل به طور مستقیم به آن برخورد خواهد کرد. اما روش ساخت مبدل حرارتی پکیج انواع مختلفی دارد که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

مبدل حرارتی پکیج دو منظوره

در این نوع روش ساخت مبدل حرارتی پکیج تنها یک مبدل حرارتی دو منظوره داخل پکیج مورد استفاده قرار می گیرد. این مبدل دو نوع کار را انجام خواهد داد؛ اول اینکه مدار گرمایش را گرم کند و دوم اینکه موجب گرم شدن مدار آب بهداشتی گردد. در این نوع روش ساخت مبدل حرارتی پکیج، دو لوله متفاوت درون همدیگر قرار می گیرند که لوله داخلی محل عبور آب گرم بهداشتی بوده و لوله دومی نیز محل عبور آب مدار گرمایش می باشد.

در زمان برخورد شعله به مبدل دو منظوره در ابتدای امر آب مدار گرمایش گرم شده و همین گرم شدن آب مدار گرمایش موجب خواهد شد که لوله درونی نیز گرم شود. در نتیجه همین موضوع، آب مصرفی درون لوله هم گرم خواهد شد. همان طور که مشخص است آب مدار گرمایش به وسیله شعله مستقیم گرم خواهد شد اما آب مدار مصرفی به وسیله آب مدار گرمایش گرم شده و در واقع شعله برخوردی با آن ندارد.

همین موضوع دقیقا در رابطه با آب مدار گرمایش نیز وجود دارد. به علت عدم مصرف آب مدار گرمایش بعد از گذشت مدتی به درجه اشباع رسیده و در نتیجه نمی تواند باعث زنگ زدگی لوله ها و مبدل شود و  در آن ها رسوب ایجاد کند. بنابراین گرمای شعله مستقیم نخواهد توانست تاثیر چندانی را در رسوب گذاری آن ها ایجاد کند و در نتیجه عمر مبدل حرارتی پکیج بیشتر می شود.

مبدل حرارتی پکیج تک منظوره

در روش ساخت مبدل حرارتی پکیج تک منظوره به جای اینکه از یک مبدل دو منظور استفاده گردد از دو مبدل جداگانه استفاده می شود که تحت عنوان مبدل اولیه و ثانویه شناخته می شوند. در این نوع از روش ساخت مبدل حرارتی پکیج، مبدل اولیه برای گرم کردن آب مدار گرمایش به وسیله شعله مستقیم استفاده می شود در حالی که مبدل ثانویه به منظور گرم کردن آب مدار بهداشتی بدون نیاز به شعله مورد استفاده قرار می گیرد.