مبدل حرارتی صفحه ای واشردار
مبدل حرارتی صفحه ای واشردار
طرز کار مبدل حرارتی صفحه ای واشردار
سومین مبدل حرارتی صفحه ای واشردار

مبدل حرارتی صفحه ای واشردار

 

مهمترین بخش یک مبدل‌ حرارتی صفحه ای از تعدادی ورق فلزی نازک با سطح مواج تشکیل می گردد . نقش ورق های فلزی ، ایجاد سطوح تبادل دما و وظیفه واشرها ، آببندی سطوح تبادل دما نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به محیط پیرامونی مبدل حرارتی صفحه ای است.

مبدل حرارتی صفحه ای جوشی

مبدل حرارتی صفحه ای جوشی

مهمترین بخش یک مبدل حرارتی صفحه ای جوشی ( پوسته پلیت ) از تعدادی ورق فلزی نازک با سطح مواج تشکیل می گردد. نقش ورق های فلزی ، ایجاد سطوح تبادل دما بوده و آببندی سطوح تبادل دما نسبت به یکدیگر ، توسط فرآیند جوش کاری تامین میشود.

مبدل حرارتی صفحه ای بریز

مبدل-حرارتی صفحه ای بریز

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای واشردار

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای واشردار

شركت رهاورد ساعي در راستاي تهيه و تامين صفحات تبادل دما(Plate) براي مبدل هاي حرارتي صفحه اي به دو روش زير عمل مي كند:

الف ) ساخت صفحات توسط شركت ره آورد ساعي

ب ) تهيه و تامين قطعات از منابع خارجي

واشر شیر پروانه ای

واشر شیر پروانه ای

واشر شیر پروانه ای ، یک قطعه لاستیکی است که با هدف آب بندی انواع شیر پروانه ای در محل نصب به کار می روند. شیر پروانه ای یا Butterfly Valve، نوعی از شیرهای کنترلی صنعتی محسوب می شوند که برای کنترل جریان سیال در یک خط لوله نصب می گردند.

تیوب باندل (بسته لوله ها)

تیوب باندل-بسته لوله ها

مهمترین بخش یک مبدل‌ حرارتی پوسته لوله ، قسمتی است که سطوح انتقال حرارت در آن قرار داشته و فرآیند انتقال انرژی از سیال گرم به سیال سرد را ممکن می سازد.