نحوه تولید مبدل حرارتی

فرآیند مبادله گرما میان ۲ سیال با دماهای گوناگون كه توسط دیواری جامد از یکدیگر جدا شده اند در تعداد زیادی از كاربردهای مهندسی دیده می شود؛ ابزاری كه این مبادله توسط آن انجام می گیرد مبدل حرارتی یا Heat Exchanger نام دارد و می توان كاربردهای ویژه آن را در نیروگاه ها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سیستم های گرمایش ساختمان ها و موارد بسیار دیگری مشاهده کرد. به همین دلیل قصد داریم تا به نحوه تولید مبدل حرارتی بپردازیم.

نحوه تولید مبدل حرارتی

نکته مهم در مورد تولید مبدل حرارتی این است که این نوع مبدل ها دارای انواع مختلفی هستند و در نتیجه شیوه تولید آنها با یکدیگر متفاوت می باشد. در ادامه قصد داریم تا انواع این مبدل ها را بر اساس دسته بندی های مختلف آنها مورد بررسی قرار دهیم.

تولید مبدل حرارتی بر اساس نوع و سطح تماس سیال گرم و سرد به ۳ گروه مختلف تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

تولید مبدل حرارتی نوع Recuperative

در این نوع مبدل حرارتی سیال گرم و سرد به وسیله یک سطح جامد ثابت از هم جدا شده و کار انتقال حرارت به واسطه سطح مذکور انجام می شود. بیشتر مبدل‌های حرارتی مورد استفاده در صنایع از این دسته می باشند و به همین دلیل بیشترین میزان تولید مبدل حرارتی نیز در همین دسته انجام می شود.

تولید مبدل های حرارتی نوع Regenerative

در تولید این نوع مبدل حرارتی، سطح جدا کننده سیال گرم و سرد ثابت نیست و به شکل متناوب بخش هایی از سطح مذکور تحت تاثیر حرکت سیال گرم یا سرد قرار خواهد گرفت. این نوع مبدل حرارتی به طور معمول در مقیاس‌ های تحقیقاتی و آزمایشگاهی استفاده می شود.

تولید مبدل‌ های حرارتی نوع تماس مستقیم

در این نوع مبدل حرارتی، سیال گرم و سرد مستقیما تماس پیدا می کنند و هیچ گونه دیواره ای میان جریان های گرم و سرد وجود نخواهد داشت و مبادله حرارت بدین شکل صورت می پذیرد. این نوع مبدل ‌ها به طور معمول دارای راندمان حرارتی بالایی می باشند.

تولید مبدل حرارتی

علاوه بر موارد یاد شده، تولید مبدل حرارتی بر اساس عملکرد نیز دسته بندی می شود که از جمله آنها می توان به مبدل های حرارتی با جریان همسو و جریان ناهمسو اشاره داشت که فرآیند و نحوه تولید آنها با یکدیگر دارای تفاوت می باشد. یکی از مهم ترین نکاتی که در تولید مبدل های حرارتی باید بدان توجه شود انجام تست های استاندارد مربوط به هر یک از آنهاست.