معرفی مبدل صفحه ای پکیج

مبدل حرارتی صفحه ای یکی از انواع مبدل های حرارتی می باشد که به کمک تعداد زیادی از صفحه های فلزی موجبات تبادل گرما میان سیال سرد و گرم را فراهم می آورد. مبدل حرارتی صفحه ای بسیار پرکاربرد بوده و در موارد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از موارد استفاده مبدل حرارتی پکیج ها جهت گرمایش آب بهداشتی ساختمان است. بنابراین تصمیم گرفتیم تا در این مطلب در رابطه با مبدل صفحه ای پکیج صحبت کرده و انواع پکیج را از لحاظ نوع مبدل حرارتی مورد بررسی قرار دهیم.

مبدل صفحه ای پکیج

انواع مبدل صفحه ای پکیج

به طور کلی پکیج ها از لحاظ نحوه کارکرد مبدل حرارتی به دو گروه پکیج تک مبدل و پکیج دو مبدل تقسیم بندی می شوند که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.

پکیج تک مبدل یا بی ترمیک

در این نوع پکیج ها  یک مبدل پکیج اصلی دو منظوره مورد استفاده قرار می گیرد. در این گونه مبدل ها گرمایش و آب گرم مصرفی  به وسیله مبدل از طریق برخورد مستقیم با شعله مشعل تامین می شود. در این مدل پکیج دیواری موقعی که شخص یکی از شیرها را برای تامین آب گرم باز کند آب به دستگاه و مبدل اصلی دو منظوره وارد شده و با قرار گرفتن در معرض شعله مشعل گرم می شود.

همچنین موقعی که مصرف کننده نیاز به گرمایش داشته باشد و یا اصطلاحا پکیج را در وضعیت زمستانی قرار دهد آنگاه شیر سه طرفه باعث می شود که مسیر حرکت به سمت رادیاتور ها رفته و پمپ به منظور گردش آب در رادیاتورها و مبدل فعال شود. در این وضعیت، پکیج تنها در حالت زمستانی پمپ فعال می شود و در شرایط تابستانی پمپ غیر فعال خواهد بود. این نوع مبدل پکیج موجب رسوب گذاری بیشتر در پکیج های دیواری می شود.

پکیج دو مبدل یا مونوترمیک

در این نوع پکیج دیواری دو گونه مبدل مورد استفاده قرار می گیرد که یکی مبدل اصلی و دیگری مبدل صفحه ای پکیج می باشد.

در این مدل از پکیج از مبدل اصلی به منظور تامین گرمایش محیط استفاده می شود. بدین ترتیب که پمپ دستگاه در حالت زمستانی فعال بوده و گرمایش با گردش آب در مبدل اصلی تامین می شود. موقعی که شخص نیاز به آب گرم مصرفی دارد پمپ فعال شده و از طریق گردش آب در مبدلهای صفحه ای پکیج، آب گرم مصرفی را تامین خواهد کرد. مبدل پکیج به این شکل عمل می کند که با قرار گرفتن آب سرد مصرفی در مجاورت آب گرمی که به وسیله مبدل اصلی تولید شده آب گرم مصرفی را تامین می کند.

در این نوع پکیج با توجه به این نکته که آب گرم مصرفی دارای تماس مستقیم با شعله مشعل نیست لذا رسوب گذاری در مبدلهای صفحه ای پکیج دیرتر از پکیج تک مبدل رخ می دهد.

معرفی مبدل صفحه ای پکیج

مزایای مبدل صفحه ای پکیج تک مبدل و دو مبدل

با توجه به نحوه کار مبدل این دو نوع پکیج هر کدام دارای مزایایی هستند که در ادامه ذکر می شود:

مزایای مبدل صفحه ای پکیج دو مبدل

–    تولید آب گرم مصرفی یکنواخت

–    رسوب گذاری کمتر

مزایای مبدل صفحه ای پکیج تک مبدل

–    استهلاک کمتر به علت فعال نبودن پمپ در وضعیت تابستانی

–    تولید آب گرم مصرفی سریع تر