تکنولوژی نوین در طراحی مبدل صفحه ای

مقدمات طراحی مبدل صفحه ای

هر مهندسی که طراحی یک دستگاه یا یک تجهیز از جمله طراحی مبدل صفحه ای را برعهده می گیرد، نخستین مرحله از کار او باید مبتنی بر یک درک صحیح و کامل از نیازهای مشتری باشد تا بر اساس تمامی این نیازها، مشخصات و ویژگی های دستگاه مورد نظر را معین سازد و به تعیین هدف های کلی ای که برای طراحی تجهیز در نظر گرفته می شود، بپردازد.

مراحل طراحی مبدل صفحه ای

چنانچه موضوع طراحی دستگاه با در نظر گرفتن تمامی خواسته های مشتری دارای یک فرمول بندی صحیح باشد، کلیه ی موارد مطرح شده و اجزای کار در طراحی مبدل صفحه ای به وسیله ی مهندس طراح مورد ارزیابی قرار می گیرد، و در نهایت برای خود یک و یا چند راه و روش حل طراحی عملی را انتخاب کرده، مد نظر خود قرار می دهد، با این روش با توجه به همگی این تجزیه، تحلیل ها و ارزیابی های انجام شده، قادر خواهد بود تا اندازه گیری های دقیقی را داشته باشد، برآورد هزینه ها را به راحتی انجام بدهد، بهینه سازی های مورد نیاز را اعمال نماید و سرانجام با گذشتن از این مراحل و انجام تمامی این کارها، برای طراحی مبدل صفحه ای بهترین راه حل پیشنهاد شود.

طراحی مبدل صفحه ای

ملاحظات تکمیلی در طراحی مبدل صفحه ای

مهندس طراحی که طراحی مبدل صفحه ای را انجام می دهد پس از طی کردن مراحل گفته شده باید مؤلفه های دیگری را نیز برای طراحی خود مورد توجه قرار دهد تا روند کار با برنامه پیش رفته، محصولی با کم ترین خطای ممکن به دست بیاید؛ مؤلفه هایی همچون:

  • مسائل مربوط به راه اندازي مبدل حرارتی صفحه ای
  • مسائل مربوط به حمل و نقل مبدل حرارتی صفحه ای
  • نحوه ی عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای در شرایط پایدار
  • مسائل مربوط به فرسوده شدن مبدل حرارتی صفحه ای
  • مسائل مربوط به بازیافت دستگاه

ملاحظات تکمیلی در طراحی مبدل صفحه ای

در واقع مهندس طراح به همراه تیم طراحی خود برای طراحی مبدل صفحه ای با لحاظ کردن تمامی موارد ذکر شده در تلاش هستند تا اولا همه ی نیازهای مشتری را در طراحی خود برآورده نمایند، ثانیا کلیه ی محدودیت هايی که احتمالا مطرح خواهند شد را شبیه سازي کنند و سپس مرحله های مختلف را برای چندین بار تکرار نمایند تا هیچ گونه مشکلی باقی نمانده، تمامی خواسته ها و نیازهای مشتری تأمین شوند، و در آخر کار با طی شدن همه ی این فعالیت ها، یک شیوه ی خاص برای طراحی مبدل صفحه ای به وجود می آید.