بررسی نانو سیال آب-اکسیدآلومینیوم در مبدل حرارتی دولوله ای

بررسی تجربی نانو سیال آب - اکسید آلومینیوم در مبدل حرارتی دو لوله ای در جریان های آشفته مقدمه فرايند انتقال حرارت و استفاده از مبدل حرارتی مخصوصا مبدل حرارتی دو لوله در اغلب صنايع کوچک و بزرگ وجود دارد.…

ادامه مطلب

مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی آیا تا به حال دود خروجی از دودکش ها را دیده اید؟ آیا به انرژی بسیار زیادی که از این راه تلف می شود توجه کرده اید؟ شاید از آنچه تصور می کند بیشتر باشد! صرفه جویی…

ادامه مطلب

شبیه سازی عددی انتقال حرارت و رفتار جریان نانوسیال در یک مبدل حرارتی مینی کانال مارپیچ

  ایده استفاده از مبدل های حرارتی بسیار کوچک، به دلیل افزایش شار حرارتی، وزن سبک و انتقال حرارت بیشتر و بهتر در مقایسه با مبدل های حرارتی رایج، در حال کسب محبوبیت در بسیاری از صنایع است. در این بررسی،…

ادامه مطلب