شبیه سازی انتقال حرارت تحت میدان مغناطیسی در محفظه ذوزنقه

مقدمه در سال های اخیر مسأله سیال مغناطیسی توجهات زیادی را به خاطر کاربردهای وسیعش به خود جلب کرده است. از کاربردهای آن می توان به اعمال فشار بر روی پلیمرهای ذوب شده، ژنراتورهای مغناطیسی، هواشناسی، راکتورهای ترمو هسته ای…

ادامه مطلب

بررسی تاثیر تغییرات درصدکسر حجمی نانو سیال بر انتقال انرژي گرمایی

مقدمه امروزه با پیشرفت هایی که در زمینه مطالعه و استفاده از مواد در ابعاد نانو در بخش های مختلف از جمله انتقال حرارت سیال و یا قابلیت دفع گرما (خنک سازی) صورت گرفته است، با اطمینان می توان گفت…

ادامه مطلب