شبیه سازی انتقال حرارت جریان نانو سیال آب آلومنیوم درون کانال سینوسی

شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان نانو سیال آب - آلومنیوم درون کانال سینوسی همراه با محیط متخلخل در این تحقیق انتقال حرارت نانو سیال آب - آلومینیوم در یک کانال سینوسی حاوی محیط متخلخل در عدد رینولدز 200 مورد…

ادامه مطلب

بررسی تاثير دما و کسر حجمی بر ضریب هدایت حرارتی نانو سیال ترکيبی

بررسی آزمایشگاهی تاثير دما و کسر حجمی بر ضریب هدایت حرارتی نانو سيال ترکيبی نانو لوله های کربنی چند جداره اکسيد آهن در اتيلن گليکول   مقدمه در این سال ها سیالات مختلفی مثل آب، اتیلن گلیکول و برخی روغن…

ادامه مطلب

انتقال حرارت جابجایی اجباري نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم

شبیه سازي انتقال حرارت جابجایی اجباري نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در یک لوله افقی با دماي دیواره ثابت تحت میدان مغناطیسی یکنواخت   مقدمه امروزه با توجه به اهمیت مبحث انرژي، محدود بودن منابع و همچنین رعایت مسائل زیست محیطی،…

ادامه مطلب

شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی داخل محفظه مربعی مانع دار حاوی آیروسل

شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی به همراه تشعشع سطحی در داخل محفظه مربعی مانع دار حاوی آیروسل مقدمه آلودگی هوا با توجه به رشد سریع صنعتی و شهرنشینی و جنگل زدایی و فوران آتشفشانی شتاب بیشتری به خود گرفته است.…

ادامه مطلب

بررسی تاثير دما و کسر حجمی بر ضریب هدایت حرارتی نانو سیال ترکيبی

بررسی آزمایشگاهی تاثير دما و کسر حجمی بر ضریب هدایت حرارتی نانو سیال ترکيبی نانو لوله های کربنی چند جداره اکسيد آهن در اتيلن گليکول مقدمه در این سال ها سیالات مختلفی مثل آب، اتیلن گلیکول و برخی روغن هابه…

ادامه مطلب

بررسی جریان و انتقال حرارت در میکرو کانال مستطیلی

بررسی انتقال حرارت در میکرو کانال مستطیلی به همراه ماده متخلخل ذوزنقه ای شکل و نانوسیال آب - اکسید مس مقدمه در سالیان اخیر توجه به مسئله بهبود انتقال حرارت در علوم مهندسی و صنعت، با سرعت افزاینده ای در…

ادامه مطلب

شبیه سازی انتقال حرارت تحت میدان مغناطیسی در محفظه ذوزنقه

مقدمه در سال های اخیر مسأله سیال مغناطیسی توجهات زیادی را به خاطر کاربردهای وسیعش به خود جلب کرده است. از کاربردهای آن می توان به اعمال فشار بر روی پلیمرهای ذوب شده، ژنراتورهای مغناطیسی، هواشناسی، راکتورهای ترمو هسته ای…

ادامه مطلب

بررسی تاثیر تغییرات درصدکسر حجمی نانو سیال بر انتقال انرژي گرمایی

مقدمه امروزه با پیشرفت هایی که در زمینه مطالعه و استفاده از مواد در ابعاد نانو در بخش های مختلف از جمله انتقال حرارت سیال و یا قابلیت دفع گرما (خنک سازی) صورت گرفته است، با اطمینان می توان گفت…

ادامه مطلب

شبیه سازی عددی انتقال حرارت و رفتار جریان نانوسیال در یک مبدل حرارتی مینی کانال مارپیچ

  ایده استفاده از مبدل های حرارتی بسیار کوچک، به دلیل افزایش شار حرارتی، وزن سبک و انتقال حرارت بیشتر و بهتر در مقایسه با مبدل های حرارتی رایج، در حال کسب محبوبیت در بسیاری از صنایع است. در این بررسی،…

ادامه مطلب