کاربرد و اهمیت مبدل های حرارتی در پتروشیمی

استفاده از مبدل های حرارتی در پتروشیمی دارای سابقه ای بسیار قدیمی است. مبدل های حرارتی، مهم ترین تجهیزات صنعتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند. انواع مبدل های حرارتی پوسته و لوله، مبدل های حرارتی صفحه ای، مبدل حرارتی صفحه ای واشردار و سایر انواع این تجهیزات در پتروشیمی ها به کار می روند. آنچه در مورد مبدل های حرارتی در پتروشیمی اهمیت دارد، نقش آنها در ایجاد یک شرایط ایده آل برای انجام واکنش های شیمیایی است. انتخاب یک نوع خاص از مبدل حرارتی برای نصب در یکی از قسمت های پتروشیمی به مواد شیمیایی، واکنش ها و فرآیندها و شرایط عملیاتی آن قسمت بستگی دارد.

با توجه به اهمیت تولید مستمر و بدون وقفه در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، کیفیت تجهیزات و قطعات بسیار مهم بوده و از طرف دیگر به دلیل ظرفیت بالای تولید در این صنایع نسبت به سایر صنایع ، مبدل های حرارتی خاص از لحاظ ابعاد و ظرفیت مورد نیاز این صنایع می باشد.

مبدل های حرارتی در پتروشیمی
کاربرد مبدل های حرارتی در پتروشیمی شامل چه مواردی است؟

همانطور که می دانید مراکز و واحدهای پتروشیمی، کارخانه هایی هستند که بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه و محصولات آن ها مواد شیمیایی می باشند. همین عامل به معنای آن است که برای تولید محصولات، نیاز به فراهم کردن شرایط و مکان مناسب برای انجام واکنش های شیمیایی است. مبدل های حرارتی در پتروشیمی نیز با همین اهداف طراحی شده اند.

عمده کاربردهایی که می توان برای مبدل های حرارتی در پتروشیمی بیان نمود به صورت زیر فهرست می شوند:

 • مبدل های حرارتی در پتروشیمی برای متراکم کردن حلال ها و مخلوط های چند جزئی در فرآیندهای شیمیایی
 • مبدل های حرارتی در رآکتورها و مخازن تولید محصولات با مکانیسم تولید حرارت یا فرآیند خنک سازی
 • استفاده از مبدل های حرارتی در پتروشیمی برای حرارت دهی یا خنک سازی تولید محصولات حد واسط در واکنش ها
 • کاربرد مبدل های حرارتی برای خنک سازی هیدروکربن ها
 • مبدل های حرارتی برای خنک سازی آب در چرخه های آب در قسمت های مختلف واحدهای پتروشیمی
 • مبدل های حرارتی در پتروشیمی برای بازیابی حرارت در واحدهای تولید بنزن
 • استفاده از انواع مبدل های حرارتی برای بازیابی حرارت در تمام فرآیندهای پتروشیمیایی

 

اهمیت مبدل های حرارتی در پتروشیمی به عنوان مثال، زمانی بیشتر آشکار می شود که یک سیال بسیار داغ برای ورود به قسمت تولید یا شرکت در یک واکنش شیمیایی دیگر باید دمای آن به شدت کاهش پیدا کند؛ اگر این سیال بخواهد به تدریج، دمای خود را از دست بدهد، به زمان زیادی نیاز دارد و این کار قطعاً بر روی مراحل فرآیندهای شیمیایی تأثیر خواهد گذاشت. برای کاهش سریع دمای یک سیال بسیار داغ در واحدهای پتروشیمی، آن را از درون مبدل های حرارتی عبور می دهند تا به واسطه انتقال حرارت، دمای سیال کاهش پیدا کرده و از طرفی دیگر، حرارت مبادله شده را بتوانند به راحتی بازیابی کرده و در قسمت های دیگری مورد استفاده قرار دهند.

شرکت ره آورد ساعی با توجه به توان فنی و تجربیات خود در طراحی و ساخت مبدل های حرارتی و همچنین با اتکاء به تجهیزات تخصصی به ویژه در زمینه تولید مبدل های حرارتی صفحه ای ، قادر می باشد در موارد ذیل نسبت به ارایه خدمات با کیفیت و قابل اعتماد به این صنایع اقدام نماید.

 • طراحی و ساخت مبدل حرارتی صفحه ای واشر
 • طراحی و ساخت مبدل حرارتی صفحه ای جوشی
 • طراحی و ساخت مبدل حرارتی پوسته لوله
 • طراحی و ساخت مبدل حرارتی هوا خنک ( ایر کولر)
 • طراحی و ساخت قطعات یدکی انواع مبدل های حرارتی