در هنگام کارکرد موتورها و توربین های موجود در نیروگاه ها ، انرژی حرارتی قابل توجهی تولید می گردد . بازیافت این انرژی تولید شده و برگرداندن آن به چرخه تولید ، موجب افزایش راندمان اقتصادی و کاهش مشکلات زیست محیطی نیروگاه می شود . استفاده توامان از مبدل های حرارتی پوسته لوله و مبدل های حرارتی صفحه ای در دستیابی به این هدف ، بسیار کارآمد بوده و امکان کاهش ابعاد و کاهش هزینه های سرمایه گذاری در نیروگاه ها را فراهم می نماید .

خدمات قابل ارایه شرکت ره آورد ساعی در این زمینه به شرح دیل می باشند:

  • طراحی و ساخت مبدل حرارتی صفحه ای واشر
  • طراحی و ساخت مبدل حرارتی صفحه ای جوشی
  • طراحی و ساخت مبدل حرارتی پوسته لوله
  • طراحی و ساخت مبدل حرارتی هوا خنک ( ایر کولر)
  • طراحی و ساخت قطعات یدکی انواع مبدل های حرارتی