مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی

آیا تا به حال دود خروجی از دودکش ها را دیده اید؟ آیا به انرژی بسیار زیادی که از این راه تلف می شود توجه کرده اید؟ شاید از آنچه تصور می کند بیشتر باشد! صرفه جویی در مصرف انرژی همواره یکی از بزرگترین دغدغه های کارفرمایان صنعتی بوده که هزینه زیادی هم برای آن ها در پی دارد. یکی از راه های جذب این انرژی زیاد از گازهای زائد نصب مبدل های حرارتی در راه خروجی آن ها است. این مبدل حرارتی کاربردهای بسیاری در صنعت دارند. در موتورهای خودرو ها، کشتی ها و هواپیما ها نیز از مبدل های حرارتی استفاده می کنند تا کارایی به صرفه تری داشته باشند. اگر شما در خانه هایتان یخچال و کولر گازی دارید آن ها نیز شامل مبدل های حرارتی می شوند.

 

مبدل حرارتی پوسته لوله

مبدل حرارتی پوسته لوله

سیستم مبدل های حرارتی

فرض کنید یک دیگ بخار وجود دارد که که آب گرم مورد نیاز رادیاتور های موجود در اتاق های خانه شما را تامین می کند. این سیستم با انرژی حاصل از سوختن گازهای طبیعی کار کرده و با ایجاد یک خط یا شبکه ای از خطوط پر فشار گاز داغ توسط جریان آب به طرف لوله های پنل ها حرکت می کنند. زمانی که آب به سمت لوله ها پمپاژ می شود، انرژی گرمایی این گاز های داغ را جذب کرده و خارج می شود. این سیستم در واقع یک نوعی از مبدل های حرارتی است. گاز داغ درون خطوط پر فشار سرد شده و گرمای خود را به آبی می دهد که قرار است به رادیاتور های خانه شما پمپاژ شود.
در واقع مبدل حرارتی وسیله ای است که انتقال انرژی حرارتی از یک مایع یا گاز به مایع یا گازی دیگر را بدون اینکه با هم تماس مستقیم داشته باشند یا مخلوط شوند، ممکن می سازد.

سیستم مبدل های حرارتی

سیستم مبدل های حرارتی

کاربرد های مبدل های حرارتی

شما مبدل های حرارتی را می توانید در انواع اماکن یا وسیله ها مشاهده کنید. مهم ترین کاربرد آن ها استفاده برای گرمایش و سرمایش ساختمان ها یا کمک به موتور ها و ماشین آلات صنعتی جهت کارکرد بهینه تر است. یخچال ها، فریزرها یا کولر ها نیز از مبدل های حرارتی استفاده می کنند منتهی به شیوه ای برعکس مبدل های حرارتی ماشین آلات صنعتی. آن ها گرما را از یک محیط یا اتاقی که نیاز به آن ندارد حذف می کنند و آن را تا جایی که در توانشان است به مکانی دیگر منتقل می کنند.
نیروگاه ها یا موتورها، اغلب دارای گازهای خروجی زائدی هستند که حاوی انرژی گرمایی بسیار زایدی است. مبدل حرارتی می تواند جلوی این اتلاف انرژی را بگیرد. هرچند که به طور کامل نمی تواند گرمای گاز را منتقل کند اما تا حد زیادی به جلوگیری از این اتلاف انرژی کمک می کند. راه حل این مشکل نیز قرار دادن مبدل های حرارتی در لوله اگزوز موتور ها یا دودکش های کارگاه ها و کارخانجات صنعتی است. با جریان یافتن گاز خروجی به سمت این مبدل ها، توسط مایع (معمولا آب) خنک شده و گرمای آن ها قبل از ورود به هوا گرفته می شود.

 

مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای