سرويس و نگهداري صحيح مبدلهاي حرارتي صفحه اي به مهارت بالا وتجربه طولاني نيازمند است .شرکت ره آورد ساعي با توجه به سوابق و تجربيات فراوان خود در اين زمينه ، مناسب ترين گزينه براي انجام اين کار مي باشد.
در اين شرکت، سرويس و نگهداري مبدل هاي حرارتي صفحه اي به سه روش ذيل انجام مي شود :

۱ . ارسال دستگاه توسط مشتري به سايت شرکت ره آورد ساعي ، سرويس مبدل توسط پرسنل اين شرکت و تحويل به مشتري در سايت شرکت ره آورد ساعي.
۲ . مراجعه متخصصن شرکت ره آورد ساعي به کارخانه متقاضي و انجام سرويس هاي لازم در سايت مشتري .
۳ . مراجعه متخصصين شرکت ره آورد ساعي به کارخانه متقاضي ، انجام تمامي فعاليتهاي جدا سازي دستگاه از خط توليد ، حمل مبدل به سايت شرکت ره آورد ساعي ،سرويس مبدل و نهايتا” حمل دستگاه به کارخانه مشتري و نصب آن در خط توليد.