تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای

تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای

تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای به طور خاص، به تمیز کردن و سرویس دهی اجزای واحد دستگاه و در عین حال حفظ سالم ماندن صفحات می پردازد. در مورد مبدلهای حرارتی صفحه ای، رسوب گذاری معمولاً بین صفحات صورت می گیرد و با خوردگی فلزی در شیار های موجدار فلز رخ می دهد. تمیز کردن صحیح این صفحات به روشی برای سرویس دهی نیاز دارد که به راحتی و بدون آسیب زدن به صفحات، واشرها را خارج کنید. بیشتر مراکز تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای علاوه بر تعمیر و رسیدگی، خدمات ویژه ای چون نگهداری مبدل حرارتی، دفع رسوب داخل مبدل حرارتی (تمیز کردن رسوبات)، محافظت در برابر خوردگی برای مبدل حرارتی و عیب یابی مبدل حرارتی انجام می دهند. از جمله آزمایش هایی که در این مراکز تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای صورت می گیرد عبارت است از آزمایش هوای لوله ها و مونتاژ کامل، تست خلاء، تست هیدروژنی و همچنین بازرسی برای تشخیص خوردگی.

مراحل تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای

مراحل تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای

مراحل تعمیر مبدلهای حرارتی صفحه ای به ترتیب زیر است:

۱٫بازرسی اولیه

در این مرحله مبدل ها تحت معاینه قرار می گیرند تا هم مشکلات قریب الوقوع و هم در حال ظهور را که می توان برطرف کرد، شناسایی کنند.

۲٫خارج کردن واشر، تمیز کردن صفحه و بازرسی ثانویه

واشر ها به صفحات با چسب نصب شده اند و جدا سازی آن ها توسط زور و قدرت، ممکن است به صفحات آسیب وارد کند. در تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای، عملیات جدا سازی واشر بسیار مهم است و به همین دلیل با فرو بردن صفحات در حمام نیتروژن مایع با دمای ۱۹۶ درجه سانتی گراد (منفی ۳۲۰ درجه فارنهایت)، واشرهای چسبانده شده بدون آسیب رساندن به صفحات، به خوبی و آسانی خارج می شوند.

تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای

پس از جداسازی واشرها خود صفحات را در یک حمام شیمیایی فرو می کنند. انجام این فرآیند با نظارت تکنسین های معتبر صورت می گیرد که تضمین می کند تعادل شیمیایی محلول دقیق است. پس از تمیز کردن شیمیایی با استفاده از نیتروژن، صفحات مورد آزمایش چندین بازرسی قرار می گیرند تا برای شناسایی انواع بی ثباتی و ناقصی که به راحتی توسط چشم غیر مصلح از دست می روند، شناسایی شوند. به عنوان مثال، ترک های کوچک و نشت سوراخ ممکن است در آبکاری اتفاق بیفتد که معمولاً قابل مشاهده نیستند. در طی این قسمت از بازرسی، صفحات از رنگ پوشیده می شوند تا در زیر نور ماوراء بنفش مشاهده شوند. این عمل از تعمیر مبدل حرارتی صفحه ای وجود نشتی را حل می کند. پس از بازرسی، صفحات تحت فشار قرار می گیرند تا تمام آثار پوشش رنگ از بین برود.