بررسی تاثیر تغییرات درصدکسر حجمی نانو سیال بر انتقال انرژي گرمایی

مقدمه

امروزه با پیشرفت هایی که در زمینه مطالعه و استفاده از مواد در ابعاد نانو در بخش های مختلف از جمله انتقال حرارت سیال و یا قابلیت دفع گرما (خنک سازی) صورت گرفته است، با اطمینان می توان گفت در آینده ای نه چندان دور علم نانو یکی از کاربردی ترین علوم در بخش های مختلف زندگی بشر خواهد بود. تجهیزات زیادی نظیر دستگاه های الکتریکی، پردازنده های کامپیوتری و سیستم های تولید انرژی که در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارند، نیازمند سرمایش به منظور عملکرد بهتر می باشند.

 

چکیده

ضریب هدایت گرمایی سیال را به وسیله افزودن مقدار بسیار کمی از نانو ذرات فلزی یا نانو ذرات اکسید های فلزی نظیر مس، آلومینا یا لوله های کربنی به سیال افزایش می دهند. ضریب جابجایی حرارتی عامل اصلی در کاربرد های گرمایش- سرمایشی جابجایی اجباری یا آزاد است و تقویت آن در نانو سیال به پارامتر هایی نظیر غلظت حجمی ذرات، جنس ذرات، اندازه ذرات، شکل ذرات، دمای سیال پایه و افزودنی ها وابسته است. در واقع پس از آن بود که محققان زیادی جنبه های جالب و مختلف نانو سیالات از جمله ضریب هدایت حرارتی آن را که به طرز غیر عادی حتی در غلظت های کم نانو ذرات بسیار بالا است، مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. با توجه به این مهم در این پژوهش به بررسی رفتار نانو سیال آب- اکسید مس در یک محفظه با دو دیواره عمودی زیگزاگی گرم، دو درپوش متحرك سرد پرداختته شد.

 

نتیجه

برای درصد کسر حجمی های مختلف

۰٫۰۴=ϕ= ۰٫۱ ، ϕ = ۰٫۰۶ ، ϕ = ۰٫۰۶ ، ϕ

 

افزایش عدد ناسلت جریان را خواهیم داشت که باعث افزایش انتقال حرارت به واسطه دیواره سرد به محیط بیرون می شود. که این خود یکی از اهداف مهم این پژوهش بوده است. همچنین میتوان اشاره کرد که با افزایش عدد رینولدز Re=300 ،۲۰۰، ۱۰۰ که اصلی ترین موئلفه ی موثر آن بر جریان، سرعت حرکت درپوش ها می باشد، تاثیر خود را در افزایش عدد ناسلت به ازای افزایش کسر حجمی نانو سیال در هر مرحله نشان می دهد.

 

منبع: پورتال جامع انرژی