با توجه به اهمیت تولید مستمر و بدون وقفه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، کیفیت تجهیزات و قطعات بسیار مهم بوده و از طرف دیگر به دلیل ظرفیت بالای تولید در این صنایع نسبت به سایر صنایع ، مبدل های حرارتی خاص از لحاظ ابعاد و ظرفیت مورد نیاز این صنایع می باشد.
شرکت ره آورد ساعی با توجه به توان فنی و تجربیات خود در طراحی و ساخت مبدل های حرارتی و همچنین با اتکاء به تجهیزات تخصصی به ویژه در زمینه تولید مبدل های حرارتی صفحه ای ، قادر می باشد در موارد ذیل نسبت به ارایه خدمات با کیفیت و قابل اعتماد به این صنایع اقدام نماید.

  • طراحی و ساخت مبدل حرارتی صفحه ای واشر
  • طراحی و ساخت مبدل حرارتی صفحه ای جوشی
  • طراحی و ساخت مبدل حرارتی پوسته لوله
  • طراحی و ساخت مبدل حرارتی هوا خنک ( ایر کولر)
  • طراحی و ساخت قطعات یدکی انواع مبدل های حرارتی